Ze względów prywatności Mapy Google wymagają Twojego pozwolenia na załadowanie.
Zgadzam się
DANE KONTAKTOWE
tel. 505 990 754

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 14:00
Inne godziny możliwe po wcześniejszej rezerwacji

ADRES
35-309, Rzeszów
ul. Podwisłocze 27/8 (Capital Towers)

Niniejsza korespondencja, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnica handlową bądź zawodowa oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera. DANE OSOBOWE: Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z świadczeniem usług jest Łukasz Ruszel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RuszelNet Łukasz Ruszel ul. Dąbrowskiego 91 35-084 Rzeszów, NIP: 813 333 77 48, tel. ‭505 990 754. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby: wykonania, rozliczania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit c RODO), celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podwykonawcy, aplikanci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane nie są profilowane, przetwarzane w sposób automatyczny.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i spełnienia wymogów formalnych (proceduralnych). Przedsiębiorca pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  –  RODO.